SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Členi splošnih pogojev poslovanja (SPP) med Herbs and More Rastko Krizancic e.U. (v nadaljevanju “Herbs and More”) ter naročnikom oz. uporabnikom so veljavni izključno v različici, kakršna je bila veljavna v trenutku naročila. Herbs and More odstopajočih pogojev naročnika ne priznava.

1.    Rezervacija

Izdelke lahko rezervirate na spletni strani www.herbsandmore.at ali po telefonu na telefonski številki +43 (0)681 103 878 25. Rezervacijo vam bomo potrdili po elektronski pošti. Izdelke lahko prevzamete pri nas, dostava ni mogoča.

Določila za konopljine sadike in semena

Kupec s svojo rezervacijo ali nakupom v naši trgovini potrjuje, da je dopolnil 18. leto starosti in upošteva zakonska določila. V primeru, da kupec namerava iz izdelkov, ki jih ponujamo, proizvesti narkotik, prodaje ne bo.

Herbs and More posamezni osebi ne proda več kot 20 kosov, razen, kadar gre za skupno naročilo.

2.    Zaloge izdelkov

Zaloge izdelkov se neprestano spreminjajo, zato ne moremo zagotoviti, da imamo na zalogi vse izdelke. Informacije o zalogi izdelkov v naši trgovini lahko dobite po elektronski pošti ali telefonu.

3.    Zamenjava in pravica do vračila

Neodvisno od zakonsko določene pravice do odstopa lahko vse izdelke, ki ste jih kupili pri Herbs and More, brez navedbe razloga vrnete v roku 14 dni po nakupu. Če svojo pravico do zamenjave ali vračila uveljavite v roku 14 dni po prejemu blaga, postane kupna pogodba nična.

Vse žive izdelke izključujemo iz pravice do vračila v primeru, da sta njihova embalaža ali pečatenje poškodovana.

Naslov za vračilo blaga:

Herbs and More Rastko Krizancic e.U.
Hauptplatz 38
AT-8480

Za upoštevanje roka zadostuje obvestilo o zahtevi vračila v predvidenem roku preko elektronske pošte, telefona ali pisno po pošti:

Elektronski naslov:

office@herbsandmore.at

Telefonska številka:

+43 (0)681 103 878 25

Naslov:

Herbs and More Rastko Krizancic e.U.
Hauptplatz 38
AT-8480

V primeru vračila blaga sledi razveljavitev pogodbe in dobropis za že opravljena plačila po vračilu dostavljenega blaga.

Če je blago po vračilu rabljeno ali poškodovano, si pridržujemo pravico do uveljavljanja odškodnine.

4.    Cene

Vse cene so navedene v evrih, z vključenim zakonsko določenim DDV-jem. Cene so spremenljive. Herbs and More zagotavlja cene za rezervirano blago. V naši trgovini lahko izdelke ponujamo po drugačnih cenah.

5.    Pridržek lastninske pravice

Blago ostane v lasti Herbs and More do poravnave celotnega plačila.

6.    Plačilo, zapadlost plačila, odlog plačila

Blago v naši trgovini lahko plačate po izstavitvi računa ali z gotovino.

Plačilo računa poteka z vnaprejšnjim nakazilom na naš račun:

Herbs and More Rastko Krizancic e.U.
Hauptplatz 38
AT-8480

Raiffeisen Bank Mureck
IBAN AT29 3837 0000 0303 6985
BIC RZSTAT2G370

Pod namen plačila prosim izpišite številko vašega računa.

7.    Omejitev odgovornosti

Spletna stran je primerna za avstrijski prostor.

Prodaja ponujenih izdelkov sledi le, kadar se le-ti uporabljajo v skladu z zakonskimi določili. Za upoštevanje zakonskih določil je kupec odgovoren sam (Glej “Suchtmittelgesetz“).

8.    Konoplja in zakonodaja

Sadike indijske konoplje in semena se lahko uporabljajo zgolj v hortikulturne namene oz. namene, ki so skladni z zakonodajo. Pomembno je, da rastline ne cvetijo, zato pa  je potreben 18 urni cikel svetlobe.

Vzgojo sadik industrijske konoplje (CBD konoplje), ki vsebuje manj kot 0,3% THC v končnem proizvodu ni potrebno, je pa priporočljivo prijaviti na “Bezirksverwaltungsbehörde”.

Rastline in semena konoplje prodajamo samo polnoletnim osebam.

9.    Uporabno pravo

Veljavno je avstrijsko pravo, pri čemer je izključena Konvencija Združenih Narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

10.  Salvatorična klavzula

Če je katera določba splošnih pogojev poslovanja postane neveljavna ali nična, druge določbe pogodbe ostanejo v veljavi.